Pieni ja suuri yhdessä – Kokemuksia Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Siun soten yhteistyöstä

Siun soten työkykyohjelma hankki pienkilpailutuksen kautta työntekijäresurssin Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseltä aikavälillä elokuu 2021 – elokuu 2022. Vuoden aikana järjestösuunnittelijana toimi kolme yhdistyksessämme pitkään työllisyystyötä tehnyttä työntekijää. Alussa oli vielä auki, mitä työ tulee olemaan, mutta yhteistyöllä vuodessa saatiin paljon hyvää aikaan.

Käytännössä yhteistyö tapahtui näin korona-aikana pitkälti Teamsin kautta. Itse aloitin järjestösuunnittelijana tehtävässä helmikuussa 2022. Vastaanotto oli lämmin ja porukkaan pääsi nopeasti mukaan. Toisen organisaation työntekijänä ei tullut tunne, että tietoa haluttaisiin pitää oman porukan tiedossa, vaan pääsin mukaan kaikkeen, mitä hankkeessa tehtiin ja kurkkaamaan isomman organisaation maailmaan. Työpajoissa ja seminaareissa tarjottiin mahdollisuus ottaa roolia ja tuoda esille järjestöissä tehtävää tärkeää työtä työllisyyteen liittyen. Oma kokemukseni oli, että yhdistyksemme osaamiseen ja kokemukseen luotettiin ja sitä aidosti arvostettiin. Rento ja avoin tiimityö, jossa kunkin osaaminen valjastettiin yhteiseen kehittämiseen, toimi organisaatiorajojen yli mainiosti.

Tämänkaltainen suuren ja pienen organisaation yhteistyö ei ole aivan tyypillistä. Siun soten puolelta saimme palautetta, että työntekijävaihdoksista huolimatta he kokivat yhteistyön jatkuneen luontevana ja sujuvana koko ajan. Sen varmasti mahdollisti PKSotun joustavuus ja pitkäaikainen kokemus työllisyys-, osallisuus- ja järjestökentän kehittämisessä. Siun sote mahdollisti PKSotulle pääsyn erilaisiin kehittämis- ja yhteistyöryhmiin vaikuttamaan ja tuomaan järjestöjen näkökulmaa esille. PKSotu taas tarjosi hankkeelle osallisuus- ja järjestöosaamisensa sekä asiakasrajapinnan.

PKSotun kautta hanke muun muassa testasi työkyvyn arvioimisen mittaristoa Tuike-hankkeen asiakkailla, keräsi kokemuksia tietosuojaan liittyen asiakasraatilaisilta ja PKSotun kautta hankkeen seminaareihin järjestyi myös kokemusasiantuntijan puheenvuorot. Lisäksi hanke pystyi hyödyntämään pienemmän organisaation mahdollisuutta vikkelämpää tiedonjakoon esimerkiksi asiakaswebinaarin tiedotuksessa. PKSotun työllisyyshanke Tuikekin hyötyi yhteistyöstä, sillä työhönvalmennustyötään pisteyttämällä laatukriteerien mukaan löytyi monia kohtia, joissa toimintaa voi kehittää eteenpäin.

Siun soten työkykyohjelman tiimiläisten mukaan yhteistyöllä on ollut suuri merkitys hankkeen osallisuusasioiden eteenpäin menoon ja järjestöresurssin kautta asiaan pystyttiin panostamaan. Tiivis yhteistyö jatkuu myös yhdistyksemme työpanoksen päätyttyä, sillä työkykyhanke voi edelleen hyödyntää tarvittaessa työllisyyden asiakasraatilaisten kokemuksia tiedonkeruussa, Ratko-pajoja toteutetaan yhteistyössä edelleen ja olenpa minäkin lupautunut hankkeen loppuseminaariin 25.11. esittelemään hankkeen osallisuuteen liittyvää työtä. Yhteistyössä tehtyä osallisuusopasta ja -työkalupakkia myös markkinoidaan ja viedään tietoa edelleen sekä työllisyyspalveluiden asiakkaille että ammattilaisille.

Molemmin puolin yhteistyöstä ollaan kiitollisia ja tämän kokemuksen perusteella totean, että hyvin erilaisetkin organisaatiot voivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä, kun yhteiset tavoitteet ja avoin asennoituminen yhteiseen kehittämiseen löytyy.

Suvi Tahvanainen
Työhönvalmentaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry