Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2025 julkaistu

Lähes 400 ihmistä osallistui Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman tekemiseen.

Monipuolinen ja aktiivinen yhdistys- ja kansalaistoiminta tarjoaa mielekästä elämää ja osallisuutta ihmisille. Toiminta on kaikille avointa, uusia ihmisiä kiinnostavaa ja yhdistystoimintaa uudistetaan rohkeasti yhdessä osallistujien kanssa. Yhdistysten toimintaedellytykset maakunnassa ovat hyvät. Yhdistykset toimivat yhteistyössä toistensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi sekä elinvoimaisen maakunnan kehittämiseksi.

Näin visioidaan uudessa Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmassa, joka julkaistiin lauantaina 30.10. pidetyssä Pohjois-Karjalan järjestöpäivässä. Kyseessä on maakunnan yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021–2025. Strategisia painopisteitä ovat uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta, yhdistysten välinen yhteistyö ja hyvinvointia kumppanuudessa.

Ohjelman tekemiseen osallistui yhteensä 180 eri toimijaa ja 381 ihmistä. Ohjelmatyöstä vastasi Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Eri toimijat voivat hyödyntää yhdistysohjelmaa hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa Pohjois-Karjalassa. Yhdistysohjelma on yksi Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025:n toimenpideohjelmista.

Pohjois-Karjalassa toimii yli 3 800 yhdistystä ja niillä on merkittävä rooli asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä ja yksinäisyyden vähentämisessä. Yhdistysohjelmaan on nostettu tärkeitä tulevaisuuden kehittämiskohteita koko järjestökentän näkökulmasta.

2020-luku on monella tapaa yhdistystoiminnan ja yhdistysten toimintaedellytyksien kannalta merkittävä. Toimintaympäristön muutokset, väestön ikääntyminen, rakenteelliset muutokset kunnissa, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä koronapandemian vaikutukset edellyttävät myös yhdistyskentän toiminnan uudistumista ja kehittämistä. On tärkeää, että yhdistys- ja kansalaistoiminnan toimintaedellytykset turvataan Pohjois-Karjalassa.