Elämäntilannekriisien ja stressikuormituksen tunnistaminen ja hallinta

ARMI-hanke ja P-K:n mielenterveysseura kriisityön tukena ry tarjoavat
yhdistyksille ja kuntien hyte-toimijoille koulutusta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille välineitä tunnistaa kriisejä, kuormitusta ja avuntarvetta,
lisätä henkilökohtaisia stressinhallinnan taitoja sekä lisätä ongelmissa olevien ihmisten kohtaamisen ja
avun piiriin ohjaamisen taitoja.

Sisällöt:

  1. Kriisissä olevien tunnistaminen, tukeminen ja hoitoonohjaus
  2. Erilaiset kriisit ja niistä selviytyminen
  3. Stressinhallinta ja resilienssitaitojen kehittäminen
  4. Ongelmien puheeksi ottaminen
  5. Auttamisjärjestelmän toimijat ja avun hakeminen

Koulutus toteutetaan etänä, Teams-yhteydellä la 30.10. klo 9-16.
Koulutuksen toteuttaa Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry/ Kimmo Räty.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 22.10. mennessä: leena.virratvuori@pksotu.fi, p. 050 4717962