Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta lausui ehdotuksista valtionavustusten kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta lausui ehdotuksista valtionavustusten kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Tutustu koko lausuntoon tästä.

Lausuntoa saa vapaasti hyödyntää ero toimijoiden lausuntojen laatimisessa. Mitä enemmän lausuntoja tulee alueilta ja maakunnista, sitä suurempi on viestimme painoarvo.

Lausuntopyyntö: Lausuntopyyntö järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta, vastausaika päättyy 6.8.2021.

Maakuntien verkostojärjestöjen lausunnossa kursiivilla olevat voi kopioida ja laittaa kunkin kysymyksen alle. Menettelytapana voi esim laittaa: Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta ja järjestö x painottavat … Kaikkiin kohtiin, joissa lukee PKSotu voi laittaa oman yhdistyksen nimen.

Myös muu lausunnon hyödyntäminen sopii.

Verkostojärjestöjen neuvottelukunnan  työvaliokunta kokousti 16.6 Vm:n valtionavustuksia kehittävän hankkeen vastuuhenkilöiden kanssa ja heidän palautteensa oli, että neuvottelukunnan väliraporttiin tammikuussa tekemät ehdotukset oli otettu huomioon. Väliraporttiin lausui 9 maakuntaa yhteisen viestimme pohjalta, joten tämä on tärkeä vaikuttamisen muoto!

Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt – Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi

Järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaosto, Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke

Järjestöille myönnetään vuosittain lähes miljardi euroa valtionavustuksina. Suurin osa siitä perustuu rahapelitoiminnan tuottoon, jonka odotetaan alenevan. Siksi rahoitusmallia aletaan uudistaa. Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt ovat tällä hetkellä tarpeettoman erilaisia keskenään.

Järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaoston tehtävänä oli selvittää, millaisia valtionavustuksia rahapelitoiminnan tuotosta myönnetään ja minkälaisia valtionavustuskäytäntöjä siihen liittyy. Kehittämisjaosto toimi valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa ja sen tehtävä perustui pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan.

Kehittämisjaosto esittää selvityksensä perusteella kahdeksaa ehdotusta maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Lisäksi kehittämisjaosto ehdottaa monialaisen toimeenpanoryhmän perustamista.

Ehdotuksissa määritellään, miten valtionapuviranomaiset kohdentaisivat valtionavustuksia yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ehdotukset antavat valtionapuviranomaisille uusia keinoja
valtionavustusten harkintaa ja myöntämistä sekä käytön arviointia varten.

Ehdotuksilla tuetaan myös järjestöjen osallisuutta, talouden ja toiminnan ennakoitavuutta sekä niiden vaikutuksia valtionavustustoiminnassa.