Vastaa Joensuun osallisuuskyselyyn!

Osana Joensuun kaupungin tulevan konsernistrategian valmistelua Joensuun kaupunki haluaa kerätä kaupunkilaisilta palautetta vaikuttamismahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksista. Kyselyn avulla halutaan kartoittaa myös kaupunkilaisten kokemuksia siitä, mikä tekee meidät ylpeäksi omasta asuinalueesta. Annettuja vastauksia käytetään myös kaupungin osallisuusohjelman luomisessa, jota valmistellaan yhdessä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n kanssa.

– Uuden kaupungin strategian valmistelussa haluamme kuulla laajasti asukkaita ja eri sidosryhmiä. Keräämme ajatuksia ja palautteita erilaisten kyselyjen ja keskustelutilaisuuksien avulla tulevien kuukausien aikana. Nyt avatun kyselyn avulla voi ennen kaikkea antaa palautetta omista vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuuden kokemuksista, taustoittaa Joensuun kaupungin strategiajohtaja Sami Laakkonen.

– Meille on myös tärkeää saada näkemyksiä siitä, mikä tekee meidät onnelliseksi Joensuussa tai mistä asioista koemme ylpeyttä. Näitä näkemyksiä tarvitaan, jossa osaamme paremmin tulevaisuudessa kertoa myös kaupungin vahvuuksista, jatkaa Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen

Jokaisen Joensuu -kysely löytyy Jokaisen Joensuu-sivulta ja kysely on avoinna toukokuun loppuun saakka. Kyselyyn on mahdollista vastata myös paperisena kaupungin palvelupisteissä. Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja kyselyyn on mahdollista vastata anonyymisti.  

Kyselyn suoralinkki

Työpajoja järjestöille ja kaupunkilaisille

Joensuun kaupunki järjestää alueen järjestöille ja kaupunkilaisille myös työpajat, joissa keskustellaan Joensuun vahvuuksista, kotiseutuylpeydestä ja onnellisuuden kokemuksista. Järjestöille tarkoitettu työpaja pidetään 24.5 klo 17 alkaen ja avoin kaupunkilaisille tarkoitettu työpaja pidetään 17.5. klo 15 alkaen.

– Korona tuo oman haasteensa käydä keskustelua ja tästä syystä pidämme nämä työpajat virtuaalisesti. Osallistujan tarvitsee vain huolehtia, että häneltä löytyy tietokone, verkkoyhteys ja toimiva sähköposti, taustoittaa Pyykkönen. 

Työpajoihin ilmoittautuminen on avattu Jokaisen Joensuu -sivulla.

Lisätietoja:

Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen, puh. 050 340 5826, markku.pyykkonen@joensuu.fi