Tarmo tarjoaa! Tietoiskut 27.4., 19.5. ja 28.5.

Tervetuloa Tarmo -hankkeen webinaareihin. Huhtikuun webinaarin aiheena on kokemustiedon hyödyntäminen työllistymispalvelussa. Toukokuussa on vuorossa asiaa (osa)työkyvystä sekä palveluiden tuottamisesta.

Maksuttomat webinaarit järjestetään Teamsin kautta ja linkki lähetetään tilaisuutta edeltävänä päivänä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kokemustiedon hyödyntäminen työllistymispalvelussa

tiistaina 27.4.2021 klo 8.30–10

Kuinka kokemustietoa voidaan hyödyntää? Mitä asioita ammattilaisen on huomioitava yhteistyössä kokemusosaajan kanssa? Kuinka Tarmo-hankkeessa on edistetty asiakasosallisuutta? Webinaari tarjoaa näkökulmia asiakkaan kokemuksen hyödyntämisen vaikuttavuudesta ja hyödyistä. Tule kuulolle ja keskustelemaan.

• Asiakasosallisuus – liian vähän käytetty voimavara
Merja Mäkisalo-Ropponen
• Työllisyyden kokemusosaajat ja asiakasraati
Tarmo-hankkeen työtekijät ja kokemusosaaja
• Mitä asioita on huomioitava yhteistyössä kokemusosaajan kanssa?
Tanja Hirschovits-Gerz, THL
• Palvelumuotoilussa asiakkaan kokemus on keskiössä
Johanna Säynäjäkangas ja Sofia Forsberg, Qaswua Oy

Webinaariesite ja ilmoittautumislinkki

Näkökulmia palveluiden tuottamiseen

keskiviikkona 19.5.2021 klo 8.15–9.30

Webinaari avaa erilaisia näkökulmia palveluiden tuottamiseen case-esimerkkien kautta. Sopimusvuori ry
nostaa esiin, millaista on toimia sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajana: esimerkissä kerrotaan kokemuksia vaikuttavuusperusteisesta hinnoittelusta. Nuorten ystävät ry on kehittänyt työllisyyspalveluiden liiketoimintaa: yhdistys on mm. eriyttänyt liiketoimintaa Oy:n puolelle. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Joensuun kaupungin edustajat visioivat tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia. Tule mukaan kysymään ja keskustelemaan!

• Case Sopimusvuori ry
Mari Toivonen, yksikön johtaja
• Case Nuorten ystävät ry
Maria Joona, palvelupäällikkö
• Mitä yhteistyö yhdistysten kanssa voisi olla tulevaisuudessa?
Raisa Lappeteläinen, P-K:n ELY-keskus
Riikka Vartiainen, Joensuun kaupunki
• Yhteistä keskustelua

Kutsutilaisuutena järjestettävä webinaari on suunnattu Pohjois-Karjalan alueen yhdistystoimijoille.

Webinaariesite ja ilmoittautumislinkki

TYÖKYKYÄ ON! -Osatyökykyinen työllistymispalvelussa

perjantaina 28.5.2021 klo 8.30–10.30

Mitä työkykyisyys ja osatyökykyisyys käytännössä tarkoittavat? Kuinka ottaa työkykyasioita puheeksi? Miksi työnantajan kannattaa palkata osatyökykyinen henkilö? Webinaari avaa näkökulmia osatyö-kykyisen asiakkaan ohjaamiseen sekä työnantajan ja työyhteisön merkityksestä työllistymisen onnistumisessa. Tule kuulolle ja keskustelemaan!

• Osa- vai täsmätyökykyinen?
Kari-Pekka Martimo, Ilmarinen
• Puheeksiotto työkykyasioissa
Kirsi Unkila, Työterveyslaitos
• Työnantajan ja työyhteisön merkitys ja mahdollisuudet osatyökykyisen työllistämisessä
• Pauli Leinonen, Vamlas
• Näin me onnistuimme!
Paikallinen case

Webinaariesite ja ilmoittautumislinkki