Kysely palveluja tuottaville yhdistyksille

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hanke ja Sociala Oy:n Yhteisen hyvä alusta -hanke lähestyvät kaikkia palveluja tuottavia yhdistyksiä Pohjois-Karjalassa tärkeällä asialla:

Tiedetään, että yhdistysten palvelutuotanto jää usein vähälle huomiolle, vaikka se muodostaa merkittävän osan Suomen sote-palveluiden tuotannosta. Haluamme kerätä tämän kyselyn kautta tietoa siitä, kuinka moni yhdistystoimija Pohjois-Karjalassa toimii palveluiden tuottajina. Järjestötietopalvelu Jelliin on koottu kattavasti tietoa yleishyödyllisistä yhdistyksistä, mutta palveluja tuottavista yhdistyksistä ei vastaavaa koontia Pohjois-Karjalan osalta ole.

Pohjois-Karjala toimii nyt tärkeänä pilottimaakuntana. Oheisen kyselyn kautta kerätyt tiedot palveluja tuottavista yhdistyksistä kootaan yhteen Socialan digitaaliselle alustalle. Mitään tietoja ei julkaista ilman kunkin toimijan erillistä suostumusta. Tietoja käytetään tässä vaiheessa Yhteisen hyvän alustan kehittämiseen. Kuvaamalla palveluita oheisella lomakkeella, pystymme testaamaan Yhteisen hyvän alustan toiminnallisuuksia. Osallistumalla kehittämiseen, saat ajankohtaista tietoa alustan kehittämisestä ja palveluiden järjestäjien kanssa etenevästä maakunnallisesta kehitystyöstä.

Olisi hienoa, jos voisitte vastata kyselyymme. Kysely on avoinna 22.5.2020 saakka ja sen vastaamiseen menee noin 15 minuuttia.

https://forms.gle/Th8M56ydLZaqDdCS9

Annamme mielellämme lisätietoja!

Johanna Seppänen
projektipäällikkö
puh. 050 467 0356
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/ Tarmo-hanke

Hanna Hauta-aho
puh. 040 501 8751                                              
hankepäällikkö                                              
Alustapalvelu Sociala Oy                                  

Mikä Yhteisen hyvän alusta?
– Sociala Oy kehittää digitaalista alustaa, jonka kautta monimuotoinen järjestöjen palvelutuotanto tarjotaan palveluiden käyttäjille (esim. kunnat ja maakunnat).
– Socialan toimintamallissa järjestöjen uudenlaisella yhteistyöllä lisätään asiakasarvoa ja vaikuttavuutta.
– Yhteisen hyvän alustalla järjestöt voivat markkinoida palveluitaan ja toimintaansa yhdessä, sekä rakentaa yhteistä liiketoimintaa vahvistavaa kumppanuutta.

Mikä Sociala?
– Alustapalvelu Sociala on syntynyt tarpeesta tukea järjestötaustaista, arvopohjaista sote-palvelutuotantoa.
– Sociala kokoaa palveluntuottajat yhteen, vahvistaakseen järjestöjen osaamista, innovaatio- ja kilpailukykyä sekä muutostilanteiden parempaa hallintaa.
– Sociala kokoaa konsortioita, toimii palveluiden integraattorina ja mahdollistaa järjestöjen palvelutuotannon myös tulevaisuudessa.
– Sociala ei tuota itse palveluja, vaan rakentaa järjestöille alustan, jonka avulla palvelut järjestetään ja tuodaan asiakkaan saataville.
– Sote- ja työllisyyspalveluiden rinnalla Sociala edistää kansalaistoimintaa, vertaistukea, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
– Socialan osakkaina on 22 suomalaista järjestöä. Osakkaaksi voivat liittyä yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat ja järjestöjen omistamat yritykset.