Alueellista järjestöjen yhteistyötä tarvitaan sote-uudistuksessa

Alueellista järjestöjen yhteistyötä tarvitaan juuri nyt, kun maakuntiin perustuvaa sote-uudistusta käynnistetään

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on maakunnallisena verkostojärjestönä ja Sotunetin jäsenenä  aktiivisesti mukana vaikuttamassa siihen, että myös jatkossa järjestötyötä tukeva kehittämisen rakenne resurssoidaan maakuntiin. Käynnissä on sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen työryhmän laatima kysely siitä millaista tukirakennetta maakunnissa toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt työlleen jatkossa toivovat. Vastausaika on 6.3.2020 asti. Tiedot käsitellään anonyymisti ja tulokset löytyvät 12.3. alkaen Sotunetin sivuilta www.sotunet.fi

Kyselyyn pääset tästä linkistä

Terveisin Elina Pajula
toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Aiheesta lisää Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNETin tiedotteessa:

Tiedote 17.2.2020

Millainen on tulevaisuuden maakunnallisen järjestöyhteistyön rakenne?

Järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa, ja järjestöt tarvitsevat hyviä tukirakenteita. Järjestö 2.0 -hankkeet ovat yhdessä taustaorganisaatioidensa kanssa, syksystä 2017 alkaen, tukeneet järjestöjä ja yhteistyörakenteiden muodostumista suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Hankkeiden toimintakausi päättyy syksyllä 2020.

Järjestöjen tukirakenteista jatkossa on käyty vilkasta keskustelua. Esillä on ollut ainakin kolme mallia: Järjestö 2.0-hankkeen mukainen nykymalli, erva-alueiden pohjalle rakentuva 5+1-malli tai vapaasti rakentuva ei-koordinoitu malli. Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE ry on jo ilmoittanut jäsenistölleen olevansa valmis hakemaan erva-alueisiin pohjautuvaa 5+1 mallia.

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNETin ja muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen valtuuttama työryhmä kävi torstaina 13.2. keskusteluja STEA:n edustajien kanssa. Keskustelussa esiteltiin malli, joka mahdollistaisi jatkuvan ja suoran yhteyden maakuntavalmisteluun ja tulevaan maakuntahallintoon sekä palvelujen ja palveluohjauksen yhteiskehittämisen maakunnissa. Esitetyssä 18+1 -mallissa kuhunkin maakuntaan tulisi työntekijä edistämään maakunnallista järjestöyhteistyötä. Työntekijät tekisivät tiivistä yhteistyötä mm. maakuntien sote-keskusohjelman edustajien kanssa. Maakunnissa tehtävän työn verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokonaiskuvan hahmottumista tukisi yhteinen koordinaatio, johon tulisi kaksi työntekijää.

Seuraavaksi haluamme avata dialogin SOSTEn suuntaan. Toivomme, että SOSTE lähtee kanssamme yhteistyössä rakentamaan jokaisen maakunnan huomioivaa mallia.

Tulemme myös yhdessä Sotunetin jäsenjärjestöjen sekä muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen kanssa tekemään kyselyn kaikille maakunnissa toimiville järjestöille tulevaisuuden rakenteista.

SOTUNET

Lisätietoja Pohjois-Karjalassa antaa:

toiminnanjohtaja
Elina Pajula
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
elina.pajula(a)pksotu.fi
p. 050 558 7460