Rasismista vapaat asiakastilat? Koulutusta työyhteisöille!

Mitä siinä tilanteessa olisi pitänyt tehdä? Rasistinen häirintä yleisissä tiloissa jää usein huomaamatta tai siihen ei puututa. Tilaa meiltä maksuton koulutus!

Järjestämme Moi2020-hankkeessamme rasismiin puuttumisen koulutusta yrityksille ja yhteisöille, joilla on asiakastiloja ja jotka ylläpitävät yleisiä paikkoja.

Taustalla on Joensuun seudun rasisminvastaisessa työryhmässä (järjestöjen ja viranomaisten yhteinen työryhmä) esiin noussut tieto siitä, että osa joensuulaisista kokee rasistista häirintää yleisissä paikoissa kuten esimerkiksi kaupoissa, kahviloissa, odotustiloissa, urheilupaikoissa tai julkisissa kulkuvälineissä. Tiloissa työskentelevät ihmiset eivät aina tunnista rasismia tai osaa puuttua häirintään.

Koulutuksemme tavoitteena on, että rasismin tunnistaminen ja siihen puuttuminen olisi osa kaikkien asiakastiloissa ja yleisissä paikoissa työskentelevien ihmisten perehdytystä. Koulutuksella haluamme tarjota yritysten ja yhteisöjen henkilökunnalle välineitä syrjinnästä vapaiden tilojen perustamiseen ja ylläpitämiseen.

Mitä koulutuksessa tehdään?

Koulutus on neljän tunnin mittainen, ja harjoittelemme yhdessä käytännön esimerkkien ja oikeassa elämässä tapahtuneiden tilanteiden avulla rasismin tunnistamista ja tilanteissa toimimista. Tutustumme syrjinnästä vapaan alueen periaatteisiin ja mietimme niitä omien asiakastilojen näkökulmasta. Käsittelemme koulutuksen aiheita keskustelun ja toiminnallisten harjoitusten avulla.

Kuka voi osallistua? Miten?

Koulutukset on tarkoitettu joensuulaisille ja pohjoiskarjalaisille yrityksille ja yhteisöille, joilla on asiakastiloja tai yleisiä paikkoja. Koulutuksesta on eniten hyötyä, jos koko henkilökunta pääsee osallistumaan koulutukseen. Sopiva osallistujamäärä on noin 10-20 henkilöä. Koulutus on ilmainen.

Voit tilata koulutuksen tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/3C000C77D1514F2F omalle yrityksellesi tai työpaikallesi, jos teillä on osallistujia vähintään kahdeksan. Jos työyhteisösi on tätä pienempi tai olet asiakastilan ainoa työntekijä, voit osallistua koulutukseen yhdessä muiden saman alan ihmisten kanssa. Ota meihin yhteyttä koulutuksesta sopimiseksi!

Missä koulutukset järjestetään?

Järjestämme koulutuksia Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa, ja paikkana voi olla joko yrityksen tai yhteisön omat tilat tai Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen koulutustila Rantakadulla Joensuussa.

Lisätietoja:

yhteisökehittäjä Katri Silvonen
sähköposti: katri.silvonen@pksotu.fi
puhelinnumero: 050 400 1491.