Ääni maakunnissa toimivien järjestöjen puolesta! -vaalikampanja käynnistynyt

”Kolmas sektori on kansalaisten ääni. Kuulukoon se voimalla maakunnissa!”

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET avasi tiistaina 19.3.2019 Ääni maakunnissa toimivien järjestöjen puolesta! – kampanjan verkkosivuillaan. Kampanjaan on ilmoittautunut mukaan lähes 90 kansanedustajaehdokasta eri vaalipiireistä ja eri puolueista.

Ehdokkaat ovat sitoutuneet ajamaan seuraavia asioita:

  • Maakunnissa toimivia järjestöjä tulee kuulla päätöksenteossa ja ottaa mukaan hyte- ja sote-valmistelutyöhön
  • Maakunnissa toimivat järjestöt tulee tunnistaa ja tunnustaa osaavina ja tasavertaisina kumppaneina.

Kampanjaan ilmoittautuneet ehdokkaat löydä täältä: https://www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/eduskuntavaalit2019.html

”Järjestöt ovat korvaamattoman arvokkaita maakuntien palveluille ja ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Yhteistyölle on luotava tilaa.”

SOTUNET on välittänyt viestiä tästä kampanjasta puolueiden piirijärjestöille ja tarvittaessa myös paikallisyhdistyksille. Kansanedustajaehdokkaat ovat itse ilmoittautuneet mukaan ja lähettäneet haluamansa tekstin.

“Järjestöt toimivat lähellä ihmistä ja antavat äänen niille, jotka muuten eivät tulisi kuulluksi. Hyvinvointi kuuluu kaikille, ei vain harvoille.”

Kampanjan yhteistyökumppaneina ovat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja Keski-Pohjanmaan Kosti ry & SILTA yhteisöklubi.

”Uskon vahvasti järjestöjen osallistavaan tapaan toimia ja vaikuttaa meidän jokaisen arkeen. Siksi olen valmis puolustamaan ja edistämään maakunnallista vaikuttavaa järjestötyötä.”

Eduskuntavaalit 2019:

  • ennakkoäänestys kotimaassa: 3. – 9.4.2019
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 3. – 6.4.2019
  • vaalipäivä: 14.4.2019
  • tulosten vahvistaminen: 17.4.2019
  • eduskunnassa aloittaa 200 kansanedustajaa työnsä 23.4.2019

 ”Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on parasta tulevaisuustyötä.”