Maakunnallisten järjestöjen ääni kuuluviin!

SOTUNETin tuoreen kyselyn perusteella maakunnallisten järjestöjen toimijat toivovat enemmän vuoropuhelua sekä maakuntien välille että valtakunnan tason suuntaan.  Maakuntiin tulisi luoda tiedontuotannon yhteiset tavat sosiaali- ja terveysjärjestöille. Tällä tiedolla  selkiytettäisiin ja tehtäisiin näkyväksi järjestöjen moninaista työtä sekä rajapintoja kuntien ja maakunnan kanssa.

’Tarvitaan lisää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä maakunnallisten järjestöjen välille. Kokoamalla maakunnallisten järjestöjen näkemykset yhteen voidaan parhaiten vaikuttaa valtakunnalliselle tasolle ja vahvistaa moniäänistä vuoropuhelua’, toteaa SOTUNET -neuvottelukunnan puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET selvitti vuodenvaihteessa 2018-2019 maakunnallisten verkostojärjestöjen toiveita maakuntatason keskinäiselle sekä  maakuntien ja valtakunnallisen tason väliselle yhteistyölle. Samalla  kartoitettiin maakunnallisten verkostojärjestöjen maakunnalliseen tiedontuotantoon liittyviä yhteisiä kehittämistarpeita. Tässä kyselyssä verkostojärjestöllä tarkoitettiin maakunnallista ”järjestöjen järjestöä”, jonka tehtäväkenttään kuuluu mm. maakunnallisen järjestökentän yhteistyön kehittäminen ja erilaisten tukipalveluiden tarjoaminen yhdistyksille. Kyselyyn vastasi verkostojärjestötoimijoita eri puolilta Suomea.

Kyselyn tiivistelmät ja videoesittelyn löydät SOTUNETin verkkosivuilta.

’Olen vakuuttunut, että alueellisella ja maakunnallisella tiedontuotannolla yhteistyössä SOSTE ry:n kanssa saamme luotua entistä todenmukaisempaa kuvaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnan tilasta, palveluista ja ammatillisesta järjestötyöstä eri puolilla Suomea. Tällä tiedolla on suuri merkitys erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä sekä sote-sektorilla, jossa järjestöjen rooli on merkittävä’, kommentoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula. 

SOTUNET pähkinänkuoressa:

  • sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta, perustettu 2014 
  • edistää systemaattisen ja yhteismitallisen tiedon keruuta maakunnissa sekä alueellisen että valtakunnallisen vaikuttamistoiminnan tueksi
  • vie maakuntien ääntä valtakunnallisille foorumeille ja tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä maakuntien verkostojärjestöjen kanssa

Yhteystiedot