Yhdistys, ilmastotalkoot kutsuvat myös sinua

Uutiskuvat ovat välillä lohduttomia, mutta nyt ei ole aika lannistua. Yhdistyksissä syntyy ilmastonmuutokseen liittyen helposti kaksi harhaa: ensin, että toiminta on niin vähäistä, että vaikutuksia ympäristöön ei juurikaan synny. Toiseksi, ettei ole mahdollisuuksia vaikuttaa. Meidän toiminta se tuskin keikauttaa laivaa mihinkään suuntaan? Mitäpä me voimme tälle tehdä?

Ympäristövaikutuksia kertyy kuitenkin läheisemmässä tarkastelussa vuosien saatossa melkoinen määrä minkä tahansa toimivan yhdistyksen osalta. Omien tai yhteisten toimitilojen energiatehokkuus ja energiankulutuksen sääteleminen, yhdistyksen matkustuslinjaukset, veden ja muiden arvokkaiden resurssien kuluttaminen, muovin ja kertakäyttötavaran vähentäminen, käytössä olevan teknologian korjattavuus, reilut, luomut ja lähellä tuotetut tarjoilut, lajittelu ja kierrättäminen…. näkökulmia yhdistyksen ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen on vaikka kuinka. Yhdistyksillä on lisäksi mahdollisuus puhua paitsi ihmisryhmien, myös ympäristön äänellä vaikuttamistoiminnassaan.

Nämä kaikki asiat ovat sekä ympäristövaikutuksia että vaikuttamisen mahdollisuuksia. Me emme voi halata napajäitä kokonaisiksi, ja juuri siitä syystä on tärkeää nähdä arvoa arkisen tekemisen muuttamisessa ympäristön hyväksi. Ympäristöstä huolehtiminen on suuri ylpeyden aihe.

Helsingissä marssittiin äskettäin hyvän ilmastopolitiikan puolesta #NytOnPakko -ilmastomarssilla. Kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys koskettavat yhteiskunnan ja yksittäisen yksilön ohella myös yhdistyskenttää. Ympäristöjärjestöille nämä teemat ovat toki toiminnan ydinaluetta, mutta ympäristöteema ei kuitenkaan rajaudu yksinomaan ympäristöteemaisiin järjestöihin.

#NytOnPakko -ilmastomarssin tausta-ajatuksena oli korostaa erityisesti hyvän valtakunnallisen ympäristöpolitiikan merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ensi vuoden eduskuntavaaleja on kutsuttu ilmastovaaleiksi. Vaikka voi olla vaarallista keskittyä liiaksi yksittäisten yksilöiden yksittäisiin tekoihin, erilaisten ryhmittymien on hyvä tarkastella omaa ympäristötoimintaansa – ihmisryhmässä toiminta koskettaa monen eri ihmisen elämää, ja vaikutus voi kenties moninkertaistua, hyvässä ja pahassa. Jos ympäristövaikutuksia ei tarkastella järjestelmällisesti, näkökulma unohtuu helposti kokonaan.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Juhlavuonna olemme ryhtyneet pohtimaan omaa jalanjälkeämme. Ovatko meidän yhdistyksemme päivittäiset toimintatavat kestävällä tolalla? Miten voisimme osallistua ilmastotalkoisiin entistä paremmin?
Tervetuloa mukaan ilmastotalkoisiin, koko yhdistyskenttä!

Aino Leppänen, yhteistyökoordinaattori, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry