Palkkatuella työllistäminen – yhdistys työnantajana

Yhdistyksissä on tarjolla monipuolisia työtehtäviä useilta eri aloilta. Yhdistysten on usein mahdollista räätälöidä työtehtäviä työntekijän osaamisen mukaan. Työn ohessa saattaa olla mahdollista suorittaa osia ammatillisesta tutkinnosta. Yhdistyksistä löytyy myös taitoa kohdata eriliaisia ihmisiä. Näistä syistä yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita mm. palkkatukityömahdollisuuksien tarjoajina.

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.
Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen. Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai työttömän vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.

Yhdistyksen palkatessa työntekijän palkkatukea hyödyntäen, yhdistyksestä tulee työnantaja. Työnantajan velvollisuudet ja vastuut koskevat työllistäviä yhdistyksiä mutta niiden hoitamiseen saa apua KAJO-keskuksesta.

KAJO-keskus tarjoaa palkkatuella työllistäville yhdistyksille maksuttomia tukipalveluja työnantajana toimimiseen:

  • Palkkatukityöllistämisen aloittamisen tuki
  • Palkkatukityömahdollisuuden avaaminen TE-toimistoon
  • Palkkatukihakemuksen ja työsopimuksen valmistelu
  • Palkanlaskenta
  • Työllistämislisä- ja työllistämislainahakemusten valmistelu
  • Palkkatukitilitykset TE-toimistoon
  • Palkkoihin liittyvät ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöön (eläke- ja tapaturmavakuutusilmoitukset)
  • Työsuhdeneuvonta ja työnantajana toimimisen tuki

 

Lisätietoa palkkatuella työllistämisestä Jelli -järjestötietopalvelusta ja palkkatuesta TE-toimiston sivuilta.