KAJO-keskus, KAIKU-hanke, KUMINA

Työllisyystoimijoiden verkostot

Seudulliset työllisyystoimijoiden verkostot

Pohjois-Karjalassa ovat jo vuodesta 2003 alkaen kokoontuneet seudulliset työllisyystoimijoiden verkostot KAJO-keskuksen koolle kutsumina. Osallistujina olivat alun perin työllisyyspoliittisten hankkeiden työntekijät sekä te-toimiston ja ELY-keskuksen väkeä. Nykyisellään mukana on myös ESR-hankkeiden työntekijöitä sekä kuntien ja koulutusorganisaatioiden edustajia. Seudulliset työllisyystoimijoiden tapaamiset toimivat tiedonvälityksen, kehittämisen ja yhteistyön viriämisen paikkoina.

Keski-Karjalassa ja Pielisen Karjalassa kokoontuvat monitoimijaiset verkostot. Joensuun seudulla verkosto koostuu hanketoimijoista ja te-hallinnon edustajista, sillä Joensuun kaupungilla on oma laaja-alainen työllisyysverkostonsa. KAIKU-hanke kutsuu Joensuussa koolle kuntouttavaa työtoimintaa järjestäviä yhdistyksiä omaan verkostoonsa.

Maakunnalliset työllisyystoimijoiden kehittämispäivät

Maakunnalliset työllisyystoimijoiden kehittämispäivät ovat niin ikään kasvaneet nykyiseen muotoonsa KAJO-keskuksen työllisyyspoliittisille hankkeille vuodesta 2003 alkaen järjestämistä kehittämispäivistä. Nykyisellään kaksi kertaa vuodessa järjestettävät kehittämispäivät kokoavat yhteen maakunnan työllisyyden parissa työskenteleviä toimijoita laajasti. Kehittämispäivien aineistoja löydät tästä.

Työhönvalmennuksen ja työnetsinnän verkostot

KAJO-keskus koordinoi kahden työhönvalmennukseen ja työnetsintään liittyvän verkoston toimintaa.

Työnetsijärinki

Työnetsijärinki on verkosto, joka on suunnattu eri organisaatioiden työnetsintää tekeville henkilöille. Työnetsijärinki pyrkii helpottamaan työttömien työllistymistä yrityksiin ja kehittämään toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintakäytäntöjä. Työnetsijärinki tuo esiin piilotyöpaikkoja ja pyrkii täyttämään ne työetsijäringin jäsenten ohjaamilla työnhakijoilla. Ideaalitilanteessa työnetsijöiden toiminnan avulla hankkeessa työssä ollut työllistetty saa työtä yrityksestä, työntekijää etsinyt yritys työntekijän ja hankkeiden työnetsijät vaikuttavuustavoitteen mukaisen tuloksen.