Työkokeilu – yhdistys työkokeilupaikkana

Yhdistys voi tarjota työkokeilupaikkaa työttömänä oleville henkilöille ammatinvalinnan tueksi tai osaamisen kartoittamiseksi. Työkokeilun aikana henkilö tutustuu ammattialaan ja työympäristöön käytännön työtehtäviä tehden.

Työkokeilu ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa. Yhdistykselle ei aiheudu kuluja työkokeilupaikan tarjoamisesta.

Monelle työttömänä olevalle henkilölle työkokeilupaikat ovat tärkeitä reittejä kohti avoimia työmarkkinoita. Työkokeilu on yleensä te-toimiston kautta haettava jakso.

Työkokeilu voi olla seuraava askel kuntouttavan työtoiminnan jälkeen tai se voi edeltää palkkatukityöjaksoa yhdistyksessä.

Lisätietoa työkokeilusta te-toimiston sivuilta.