Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yleisnimike työllistymistä tukeville palveluille ja toiminnalle. Työhönvalmennuksella voidaan tarkoittaa yksittäistä palvelua tai jotakin vaihetta muun palvelun aikana. Työhönvalmennuksen tarkoituksena on:

 • tukea työllistymisessä
 • tukea ammatillisen osaamisen kehittämisessä
 • tukea työpaikan löytymisessä ja työhön kiinnittymisessä ja/tai
 • tukea työpaikan säilyttämisessä

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä työhönvalmennus toteutetaan yksilöllisenä valmennuksena. Työhönvalmennuksen keskeistä sisältöä ovat asiakkaiden työllistymisen tai kouluttautumisen tavoitteiden konkretisoiminen oivalluttamisen kautta. Työhönvalmennus sisältää myös neuvontaa opiskeluvaihtoehdoista, työn hakemisesta, työllistymisvaihtoehdoista, taloudellisista etuuksista sekä tarvittaessa palveluohjausta.

Työhönvalmennuksessa

 • Laaditaan tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma työhönvalmennuksen ajalle
 • Autetaan kartoittamaan eri työ- ja koulutusvaihtoehtoja
 • Autetaan käytännön työnhaussa tai koulutukseen hakemisessa
 • Tutustutaan työnhaun eri kanaviin
 • Päivitetään työnhaun asiakirjat
 • Selvitetään työllistymiseen vaikuttavia asioita eri viranomaisilta
 • Keskustellaan työn sujumisesta yhdistyksessä
 • Laaditaan jatkosuunnitelma asiakkuuden päättyessä te-toimistoon välitettäväksi
Tästä löydät linkkivinkkejä työnhakuun ja koulutuspaikan etsimiseen.

Työhönvalmennuksen kulku KAJO-keskus-hankkeessa