Tuloksia

Vuosi 2011

Asiakasmäärä 100 hlöä

Yrityskontaktien määrä 317 kpl

Työllistyneet 50 hlöä

Koulutukseen ohjautuneet 6 hlöä

Tavoitteen mukainen ohjautuminen töihin/koulutuksiin 56 %

Vuosi 2012

Asiakasmäärä 100 hlöä

Yrityskontaktien määrä 653 kpl

Työllistyneet 38 hlöä

Koulutuksiin ohjautuneet 8 hlöä (näistä 2 oppisopimusta)

Tavoitteen mukainen ohjautuminen töihin/koulutuksiin 46 %

Vuosi 2013

Asiakasmäärä 57 hlöä

Yrityskontaktien määrä 490 kpl

Työllistyneet 24 hlöä (+ 11 hlöä vuonna 2012 aloittaneista asiakkaista)

Koulutuksiin ohjautuneet 4 hlöä

Tavoitteen mukainen  ohjautuminen töihin/koulutuksiin 49 %

Vaikuttavuus 2011-2013

Polkuja yrityksiin 2011-2013 -projektin päättyessä projektin aloittaneista henkilöistä 38 % oli työssä tai koulutuksessa.

Tulos perustuu viikolla 48/2013 toteutetun asiakasoittokierroksen tuloksiin, 235 vastaajaa.

Vuosi 2014

Asiakasmäärä 91

Yrityskontaktien määrä 408

Työllistyneet 27

Koulutuksiin ohjautuneet 9

Tavoitteen mukainen  ohjautuminen töihin/koulutuksiin 39,5 %