Toiminta ja tavoitteet

Polkuja Yrityksiin 2014-2015 -projektin päätavoitteena on löytää työttömälle työnhakijalle työtä yrityksestä. Tavoitteena on myös olla asiantuntijana hankekentän yritystyöllistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Priojektin asikkuudessa voi olla vuosittain 100 henkilöä, joista Joensuun seudulta 60 ja muualta maakunnasta 40 henkilöä. Määrällisenä tavoitteena on löytää 50 asiakkaalle yritystyö tai koulutuspolku. Asiakasohjautuminen projektiin tapahtuu työllisyyshankkeista ja TE-hallinnosta.

 

Edistää kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille

 • Etsimällä aktiivisesti työpaikkoja yrityksistä
 • Tukemalla työnhakijoita työnhakuun liittyvien asiapapereiden teossa, sähköisten työnhakukanavien käytössä ja työnantajan kohtaamisessa
 • Tukemalla palkkatukityöllistettyjen sijoittumista työllisyysprojekteista yrityksiin
 • Tukemalla yrityksiin palkkatuella työllistyneitä henkilöitä
 • Ohjaamalla koulutukseen
 • Ohjaamalla muihin palveluihin, jotka edistävät asiakkaan työllistymistä tai hänen hyvinvointiaan
 • Toimimalla asiantuntijana hankekentässä yrityksiin suuntautuvassa työllistämisessä
 • Opastamalla ja neuvomalla työllisyysprojekteja ja muita toimijoita avoimille työmarkkinoille työllistämisessä

 

Lisää yritysten palkkatuella työllistämistä maakunnassa

 • Tarjoamalla ja kehittämällä uusia palveluja, joiden avulla yrittäjät voivat työllistää kohderyhmään kuuluvia henkilöitä
 • Tiedottamalla maakunnan yrityksille palkkatuen, oppisopimuksen, Toppis-koulutuksen ja tukityöllistämisen mahdollisuuksista
 • Tekemällä yrityskäyntejä
 • Neuvomalla yrityksiä palkkatukeen liittyvissä asioissa
 • Toimimalla yhteyslinkkinä työllistyneiden ja yritystyönantajien välillä
 • Toimimalla yhteistyössä paikallisen yrittäjäjärjestöjen kanssa
 • Rakentamalla yritysverkostoa työllistämisen avuksi

 

Parantaa avoimille työmarkkinoille työllistämisen vaikuttavuutta

 • Koordinoimalla, arvoimalla ja kehittämällä eri organisaatioissa työskentelevien työnetsijöiden välistä yhteistyötä ja verkostoa
 • Levittämällä työnetsijäringin toimintamallia muualle Suomeen
 • Toimimalla tiiviissä yhteistyössä te-toimiston, työllisyyshankkeiden, oppilaitosten ja yrittäjien kanssa