Toiminnan tavoitteet

KATHY-toiminnan tavoitteena on:  

1Edistää ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä järjestö- ja kansalaisnäkökulman vahvistumista aluekehityksessä

  • Kathy-toiminnan yhteistyö osallisuutta ja hyvinvointia edistävien paikallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa
  • Kathy-toiminnan avoimet nettipisteet, atk-tuki ja –koulutukset ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana


2. Vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten osaamista, toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä

  • Toiminnallinen yhteistyö osana työryhmien ja verkostojen toimintaa
  • Kathy-toiminta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja yhdistyksen hankkeiden tukena
  • Järjestöjen osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen tietoteknisen tuen avulla


3. Kehittää yhdistysten viestintää  sekä tukea yhdistysten tiedottamistoimintaa ja viestinnällistä osaamista

  • Järjestöjä ja järjestöjen toimintaa tukevien tietojen  ja sisältöjen kokoaminen
  • JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja kehittäminen maakunnallisena järjestöportaalina ja järjestöjen ja eri toimijoiden yhteisenä tiedotusalustana
  • Aktiivinen tiedottaminen järjestöistä ja järjestöjen tiedottamisen ja viestinnän tuki
  • Järjestöjen viestintävalmiuksien ja –osaamisen tuki
  • Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisverkostojen ja tiedotusportaalien kanssa