Tietoa palkkatuesta

Tietoa palkkatuesta

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuki perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. Palkkatuetun työn tavoitteena on parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

Jos palkkatuki myönnetään työttömän ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden takia, palkkatuen määrä ja kesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatukea voidaan myöntää myös osatyökyvyn perusteella.

Palkkatuen määrä on 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatukea voi saada toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen, oppisopimuskoulutukseen sekä tapauskohtaisesti myös osa-aikatyöhön.

KAJO-keskuksen Työnetsintä toimii linkkinä TE-toimistoon ja avustaa työnantajia palkkatukiasioiden valmistelussa.

Lisätietoa palkkatuesta