Taustaa

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN TAUSTA:

Maahanmuuttajien neuvontapiste toimi järjestöjen ylläpitämänä maahanmuuttajien neuvontana syyskuusta 2009 joulukuuhun 2014. Tämän jälkeen neuvontatyö siirtyi Joensuun maahanmuuttajapalveluiden tehtäväksi.

Neuvontapisteen taustalla oli syksystä 2008 kokoontunut Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE, joka toimii monikulttuurisuuden rakentamiseksi ja maahanmuuttajien aseman parantamiseksi maakunnassa. Verkostossa todettiin tarve maahanmuuttajien asioihin keskittyvän monialaisen neuvontapalvelun aloittamisesta Joensuussa. Työnjaossa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen rooliksi tuli neuvontapisteen organisointi, kun samaan aikaan SPR:n Savo-Karjalan piiri piti yllä monikulttuurista toimintakeskus Vatakkaa.

Neuvontapiste aloitti syyskuussa 2009 Joensuun Kansalaistalolla, Torikatu 30. Palveluneuvojana aloitti Kirsi Lumatjärvi. Alusta lähtien neuvontapisteen toimintaan on palkattu palkkatuen turvin kieliavustajia, alkuun venäjänkielinen.

 

HANKKEET:

Syksyllä 2009 koottiin ohjausryhmä tukemaan, arvioimaan ja kehittämään neuvontaa, vaikka toiminta silloin rahoitettiin Joensuun kaupungin avustuksella. Alusta lähtien Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on laittanut toimintaan merkittävän omarahoitusosuuden.

Vuosi 2010 päärahoittajana toimi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Tulevaisuusrahasto ja osarahoittajana Joensuun kaupunki.

Vuosina 2011-2012 Maahanmuuttajien neuvontapiste toimii osana Moi-monikulttuurisuushanketta. Hankkeessa tehtiin myös neuvonnan levittämistä maakuntaan, tiedottamista, mm. Moi-info,  ja järjestöjen yhteistyötä (MoVen koordinointi). Palveluneuvojana jatkoi Kirsi Lumatjärvi ja projektipäällikkönä aloitti Ville Elonheimo. Hanketta rahoittivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (maakunnan kehittämisraha) ja Joensuun kaupunki. Myös Kontiolahden kunta ja Kontiolahden vastaanottokeskus oy tukevat toimintaa taloudellisesti.

Vuonna 2013 kehitettiin neuvonnan kieliavustajan roolia itsenäisempään kotovalmentajan suuntaan. Kotovalmentajia oli parhaimmillaan kolme yhtä aikaa. Kieliet olivat suomi, englanti, venäjä, somali ja thai. Hanke oli Pohjois-Karjalan ELYn ASR-rahoittama Kotovalmentajien kehittämishanke.

Vuonna 2014 kotovalmentajien työnkuvaa kehitettiin laajemmaksi Joensuun seudun maahanmuuttajatyössä. Hanke oli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ESR-rahoittama Kotovalmentajat käyttöön -hanke. Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys tekivät lisäksi sopimuksen kotovalmentajien käytöstä kaupungin maahanmuuttajatyön apuna. Kielistä somali vaihtui arabiaan.

Vuonna 2015 Maahanmuuttajien neuvontapiste sellaisena toiminta loppui, mutta arabiankielinen kotovalmentaja jäi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseen töihin ja tehtiin edellisen vuoden kaltainen sopimus kaupungin kanssa. Yhdistyksen monikulttuurisuustyötä jatkoi JAKE-hankkeessa monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo. Vuonna 2016 em. kotovalmentaja aloitti Joensuun kaupungin työntekijänä maahanmuuttajapalveluissa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on ollut kehittää koko maakuntaa palveleva neuvontakokonaisuus ja sille pysyvä rahoitus. Tämä on vuonna 2016 hyvässä vauhdissa, kun Joensuun maahanmuuttajapalvelut on vakiintunut ja kasvattaa kotouttamisen työtä seutukunnalliseksi.