Suomeksi

SOCIAL SERVICES ON BOTH SIDES OF THE BORDERS on ENPI-CBC-rahoitteinen hanke, joka toteutetaan vuosina 2013-2014 Karjalan tasavallassa Venäjällä ja Pohjois-Karjalassa Suomessa. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys kehittää matalan kynnyksen ja yhteisölähtöisiä palveluita.

Työohjelma Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen osalta:

1) Selvitys matalan kynnyksen palveluista, tiedon keruun tavoista ja ikääntyvien tarpeista. Ulkopuolinen asiantuntija.

2) Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen:

2.1. Ellinkulma, ikääntyvien keskus, Juuka. Maahanmuuttajien neuvonnan kehittäminen ja vapaaehtoisten kouluttaminen siihen. Kehittäjä.
2.2. Silta, maahanmuuttajatyön keskus, Joensuu. Matalan kynnyksen toimintojen kehittäminen erityisesti ikääntyville maahanmuuttajille sekä heidän osallistumisensa palveluiden suunnitteluun. Kehittäjä, kenttätyöntekijä.

3) Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen järjestöihin:

3.1. Yhteinen kehittämistyö paikallisten tai alueellisten järjestöjen kanssa (vähintään 4 järjestöä). Kehittäjä.
3.2. Opintomatka Petroskoihin. Kehittäjä.

4) Kansalais- ja järjestönäkökulma opetussuunnitelmiin. Toiminnanjohtaja.

5) Jelli-portaalin osien kääntäminen venäjäksi. Kehittäjän ja Jellin tekijät.

 

Hankekumppanit:

Uteshenie-säätiö, Petroskoi, hankkeen pääkumppani rahoittajiin päin

Karjalan tasavallan sosiaali- ja terveysministeriö, Petroskoi

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Joensuu

Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu

Opettajien koulutusinstituutti, Petroskoi

Filantropia ry, Helsinki