Toiminta

Matalan kynnyksen hyvinvointiasema

  • Hankkeen tarkoituksena on Rantakylän hyvinvointiaseman järjestölähtöinen kehittäminen ja kynnyksen madaltaminen aseman palveluihin. Työmuotoina ovat: matalankynnyksen palveluohjaus, ryhmätoiminta, jalkautuva työ, järjestöyhteistyö sekä haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien tukeminen.

Monikulttuurisuustyö

  • Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen monikulttuurisuustyö on yhdistysten monikulttuurisuuden edistämistä ja tukemista, monikulttuurista verkostotyötä, rasismin vastaista työtä ja turvapaikanhakijoiden työllisyyden edistämistä.

Osallisuus ja vaikuttaminen

  • Yhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat osallisuus ja yhteiskuntapolitiikka. Osallisuuteen kuuluu ihmisten äänen kuunteleminen ja sen välittäminen eri tasoille ja ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen sekä kansalaistoiminnan tukeminen. Vaikutamme alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin ja toimimme alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa.

Työllisyystoiminta

  • KAJO-keskus & KAIKU -hanke tarjoavat työhönvalmennusta ja työnetsintää, tukea työllistämisasioissa, yhteistyötä ja kehittämisintoa.

Yhdistystoiminnan tuki

  • Edistämme yhdistysten toimintaedellytyksiä ja viestintää esimerkiksi erilaisten koulutusten, järjestötietopalvelu Jellin ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen keinoin. Yhdisysten viestinnän tukena Kathy-toiminta ja vapaaehtoistyön ja yhdistysten monkulttuurisuuden kehittämisen tukena Moni-Jake -hanke.

Päättyneet projektit