Palkkatuki yksityiselle työnantajalle

Palkkatuki on uudistunut 1.1.2015 alkaen

  • Palkkatuki on prosenttiperustainen: palkkatuen osuus voi olla 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista.
  • Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pääsemistä avoimille työmarkkinoille.
  • Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella, jos tuella palkattavan henkilön tuottavuus tarjotussa työssä on alentunut siksi, että ammatillisessa osaamisessa on puutteita.
  • Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä.
  • Palkkatuki voi määräytyä myös tuella palkattavan henkilön vamman tai sairauden perusteella, jos ne olennaisesti ja pysyväisluonteisesti alentavat tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä.
  • Tuen myöntää aina TE-hallinto.

Lisätietoa palkkatuesta