Osallisuus ja vaikuttaminen

Yhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat osallisuus ja yhteiskuntapolitiikka. Osallisuuteen kuuluu ihmisten äänen kuunteleminen ja sen välittäminen eri tasoille ja ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Järjestämme erilaisia foorumeita ja raateja, toteutamme kyselyjä ja keräämme kokemustietoa. Tuemme kansalaistoiminnan eri muotoja ja toimimme ylläpitäjänä Joensuun Kansalaistalossa yhdessä Soroppi ry:n kanssa.

Vaikutamme eri tavoilla alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin osallistumalla erilaisten verkostojen ja työryhmien toimintaan, kirjoittamalla lausuntoja, kannanottoja, lehtikirjoituksia, kolumneja blogeja ja artikkeleita yhdistyksen painopistealueisiin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin teemoihin liittyen.

Toimimme alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa osallistumalla erilaisten verkostojen ja työryhmien toimintaan, antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä osallistumalla valtakunnallisiin tapahtumiin.

 

numeroimaton Salli ja laatikkoleikki-nimitiedoin