oSallisuushanke Salli

oSallisuushake SallioSallisuushanke Salli oli järjestövetoinen Kaste-hanke, jonka toimialueena oli Itä- ja Keski-Suomen maakunnat.

Sallin tavoitteena oli  lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja kuntien ja järjestöjen yhteistyötä matalan kynnyksen
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien ja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä.