Moi -monikulttuurisuushanke

MOI-monikulttuurisuus-hankkeessa 2011-2012 kehitimme:

 • maahanmuuttajien neuvontaa ja osallisuutta
 • monikulttuurisuustyön yhteistyötä ja tiedotusta
 • rasismin vastaista työtä Pohjois-Karjalassa

 

HANKKEEN TOIMINTAA OLIVAT mm.:

 • Maahanmuuttajien neuvontapiste
 • Monikulttuurisuustoiminnan maakunnallistaminen
 • Suomi-info-tilaisuudet maahanmuuttajille
 • Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVEn koordinointi
 • Joensuun seudun rasismin vastainen työryhmän sihteerinä toimiminen
 • Moi-info -viikkotiedotteet
 • Monikulttuurinen Pohjois-Karjala -sivusto

 

HANKKEEN TYÖNTEKIJÄT, RAHOITTAJAT JA HANKKEEN HALLINNOIJA:

Hankkeen työntekijöinä toimivat projektipäällikkö Ville Elonheimo ja maahanmuuttajien palveluneuvoja Kirsi Lumatjärvi.

Hankkeen päärahoittaja oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (maakunnan kehittämisraha).
Merkittävä osuus rahoituksesta oli myös Joensuun kaupungilla ja lisäksi hanketta rahoitti Kontiolahden kunta.

Hankkeen hallinnoija oli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

 


 

MOI-project 2011-2012 DEVELOPED:

 • counseling and empowerment of immigrants,
 • cooperation and publicity of multicultural work
 • anti-racism work in Northern Carelia.
 • Activities  e.g.:
  • Counseling for immigrants, Suomi-infos, /
  • Multicultural network of North Carelian NGOs MOVE
  • Joensuu district Anti-Racism Working Group
  • Multicultural North Carelia – netsite.

 

Мой – Этот проектразвивает консультацию для иммигрантов и их участие. Он пытается раз

вить сотрудничество, сообшение и работу против расизма в Северной-Карелии. Он связан с деятельностью

Консультационного центра для иммигрантов, Информации о Финляндии, Сети многокультурных организаций МОВЕ,

Рабочей группы против расизма в регионе Йоенсуу и веб сайта многокультурной Северной-Карелии.

Moi-hankkeen jälkeen

Kotovalmentaja-hankkeet

2013 (ESR)

 • kehitimme kieliavustajan tehtävät kotovalmentajan tehtäviksi
 • kokosimme ja kokeilimme kotovalmentajien työssä tapahtuvan koulutuksen
 • kehitimme kotovalmentajien tehtäviä Maahanmuuttajien neuvontapisteellä tapahtuvan työn lisäksi asiointiapuun

2014 (ESR)

 • kehitimme edelleen kotovalmentajien ammatillista koulutusta ja ammattiroolia
 • kirjasimme kotovalmentajan tehtävät niin, että yhteistyökumppanitkin niitä ymmärsivät
 • täsmensimme kotovalmentajan työstä osan yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa sellaiseksi, että sen tekemisestä pystyttiin tekemään yhteistyösopimus

2015 kotovalmentaja-toimintaa on jatkettu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimintana, josta osasta työstä on yhteistyösopimus Joensuun kaupungin kanssa.