Kuntouttava työtoiminta – yhdistys työtehtävien tarjoajana

Yhdistyksillä on tärkeä rooli kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoajana. Yhdistys voi tarjota matalan kynnyksen työyhteisön sellaiselle henkilölle, joka ei vielä etsi työpaikkaa avoimilta työmarkkinoilta. Kuntouttavan työtehtävien tarjoaminen auttaa ihmistä päivittämään työntekemisen taitoja.

 


Mi
tä kuntouttava työtoiminta tarkoittaa?

  • Kuntouttavan työtoiminnan jaksolla henkilö ei ole työsuhteessa eikä siitä synny kuluja yhdistykselle.
  • Henkilö voi tehdä työtehtäviä yhtenä-neljänä päivänä viikossa, yleensä neljä tuntia päivässä.
  • Yhdistys saa ”lisäkädet” eli ihmisen työpanoksen
  • Työtehtävien tarjoamisesta sovitaan sen kunnan kanssa, missä yhdistys sijaitsee.

 

KAIKU-hanke tarjoaa yhdistykselle

  • opastusta ja neuvontaa kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoamiseen liittyen
  • apua työtehtävien suunnittelussa ja räätälöinnissä
  • opastusta tarvittavien lomakkeiden täyttämiseen
  • säännöllistä yhteydenpitoa
  • apua mahdollisten pulmatilanteiden ratkaisemiseen.

Kaiku-hankkeen työntekijä tapaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henkilöä sännöllisesti ja vastaa kokonaisvaltaisesta ohjauksesta.

Monissa kunnissa yhdistykselle maksetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä rahallinen korvaus. Joensuussa korvaus on 10,09 euron suuruinen (per asiakas/työtoimintapäivä).

Kuntouttavan työtoiminnan yhdistysverkosto

KAIKU-hanke koordinoi verkostoa, jossa kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä tarjoavat yhdistykset kokoavat voimansa yhteen. Tarkoituksena on yhdessä kehittää kuntouttavaan työtoimintaan liittyviä toimintatapoja, jakaa hyviä kokemuksia sekä tuoda julki yhdistysten näkökulmaa teemaan liittyen. Yhdistysverkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille yhdistystoimijoille

Koulutuksia

KAIKU-hanke ja KAJO-keskus järjestävät koulutuksia yhdistyksille
Tulevia koulutuksia löydät täältä.