Kouluttautuminen

Ammatillinen koulutus

On monia tapoja kouluttautua ammattiin. Ammatillista koulutusta on mahdollista räätälöidä myös palkkatukityön oheen. Alla lyhyet kuvaukset eri kouluttautumismuodoista.

Toppis

Toppis-koulutuksella tarkoitetaan palkkatukityön aikana toteutettavaa ammatillista osatutkintoa tai useampia osatutkintoja. Koulutus koostuu lähipäiviin osallistumisesta oppilaitoksessa, työn kautta oppimisesta työpaikalla sekä tutkintotilaisuuksista, joissa näytetään oma osaaminen. Toppis-koulutuspaikka hankitaan te-toimiston myöntämänä yksittäisenä työvoimakoulutuspaikkana. Toppis-tyyppisesti voi opiskella myös hakeutumalla tutkinto-opiskelijaksi suoraan oppilaitokseen ja neuvottelemalla opintojen suorittamisesta työpainotteisesti palkkatukijakson aikana. Hankkeiden työhönvalmentajat auttavat toppis-koulutuksen järjestelyissä. Työpaikalla tulee olla vähintään saman tutkinnon suorittanut työpaikkaohjaaja.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisen tutkinnon työsuhteen aikana. Työajan tulee olla vähintään 25h/vko. Oppisopimuksella suoritetaan yleensä kokonaisia tutkintoja ja työsuhteen tulisi olla voimassa koko opiskeluajan. Oppisopimuksen ajalle voi saada palkkatukea. Työnantaja saa pientä koulutuskorvausta oppisopimuksen järjestämisestä. Lisätietoa tästä.

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.
Työvoimakoulutuksen ajalta saat samaa etuutta kuin työttömänä ollessa ja mahdollisesti myös joitakin lisäkorvauksia. Työvoimakoulutukseen voi hakeutua, vaikka olisikin palkkatukityössä.

Haussa olevat työvoimakoulutukset tässä. Lisätietoja te-toimiston sivuilta.

Työttömyysetuudella opiskelu

Työttömänä ollessa on mahdollista opiskella uusi ammatti tai suorittaa loppuun kesken jääneitä opintoja ja saada samalla työttömyysetuutta. Tämä mahdollisuus on suunnattu 25-vuotta täyttäneille, jotka opiskelevat päätoimisesti. Koulutukseen haetaan normaalia hakureittiä pitkin. Te-toimisto arvioi koulutustarpeen jokaisen henkilön kohdalla erikseen. Työttömyysetuudella voi opiskella maksimissaan kaksi vuotta. Toppis-koulutuksena aloitettuja ammatillisia opintoja voi suorittaa loppuun te-toimiston suostumuksella  työttömyysetuudella tuetusti opiskellen.

Lisätietoja te-toimiston sivuilta.

Lyhytkoulutukset ja tutustumiskäynnit

KAJO-keskus- ja KAIKU -hankkeet järjestävät työnhakija-asiakkailleen lyhytkoulutuksia, teemapäiviä ja tutustumiskäyntejä. Hankkeiden asiakkuuden aikana voidaan hankkia esim. erilaisia korttikoulutuksia, jos niitä tarvitaan yhdistystyössä tai alalla, jolle henkilö on hakeutumassa. Hankkeet järjestävät myös teemapäiviä työnhakuun ja koulutukseen hakeutumiseen liittyen. Tutustumiskäyntejä tietyn alan yrityksiin tehdään aina, kun sopiva joukko alasta kiinnostuneita henkilöitä on koossa.

Tästä pääset katsomaan tulevia lyhytkoulutuksia ja tutustumiskäyntejä.