KATHY-toiminta

KATHY (Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittäminen) on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoimaa ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamaa kehittämistoimintaa.kathy

KATHYn tavoitteena on tukea maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena

KATHYN KESKEISIÄ TOIMINTAMUOTOJA:

  • Joensuun Kansalaistalon nettikahvilan ylläpitö sekä  atk- neuvonta ja -koulutukset Kansalaistalolla
  • Atk-tuki sekä tietotekniikka- ja viestintäkoulutukset maakunnan yhdistyksille
  • Pohjois-Karjalan JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja sisällöllinen kehittäminen
  • Järjestöjen verkkonäkyvyyden ja tiedottamistoiminnan edistäminen
  • Järjestötoimintaan kiinnittyvä kehittämis- ja verkostoyhteistyö