Joensuun Sossufoorumi

JOENSUUN SOSSUFOORUMI

Asukkaiden, aikuissosiaalityön ammattilaisten ja järjestöjen välinen vuorovaikutuskanava, Sossufoorumi, aloitti toimintansa Joensuun Kansalaistalolla marraskuussa 2014. Sossufoorumin jäseninä ovat kokemusasiantuntijat, Kansalaistalon ylläpitäjäjärjestöjen edustus (Soroppi ry ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys) sekä Joensuun kaupungin aikuissosiaalityön edustaja. Sossufoorumissa käydään vuoropuhelua toimeentulotuesta ja siitä, millaisena toimeentulotuen käsittely, kieli ja päätöksenteko näyttäytyvät palvelussa ja asiakkaalle. Ryhmä keskustelee niin teknisistä toimeentulotukipäätösten kielestä ja muotoiluista kuin myös laajemmista sosiaalityön asiakkuutta koskevista teemoista.

Ryhmässä pohditaan muotoja, miten asioita nostetaan laajempaan keskusteluun. Teemojen nostaminen julkiseen keskusteluun nähdään tärkeänä, sillä asia koskettaa lukuisia alueen asukkaita: vuonna 2013 toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli Pohjois-Karjalassa n. 9600 ja Joensuussa n. 5300. Prosentuaalisesti toimeentulotukea saaneita henkilöitä kyseisen vuoden aikana oli 10,3 % asukkaista Joensuussa (lähde: SOTKAnet).

Foorumin juuret ulottuvat useiden vuosien takaiseen kehittämistyöhön, jota eri saroilla ja eri yhteistyökumppanuuksissa on tehty. Ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä ja osallisuuden tunteen vahvistamiseen tähtäävää työtä on tehty vuosien ajan muun muassa Joensuun Kansalaistalon toimintaympäristössä. Vuonna 2012 osallisuuden kehittämistä käytiin kehittämään asiakasosallisuuden saralla jolloin toteutettiin Joensuun aikuissosiaalityön asiakaspalautepäivät yhteistyössä Joensuun alueen aikuissosiaalityön, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Karelia ammattikorkeakoulun kesken. Palautepäivät saivat jatkoa syksyllä 2013 ja 2015. Asiakkaiden antamasta palautteessa nousi esille muun muassa se, että toimeentulotuesta tarvittaisiin enemmän tietoa. Tämän myötä käytiin miettimään tapoja, joilla toimeentulotukeen liittyvistä asioista voitaisiin tiedottaa paremmin.

Keväällä 2014 Joensuun Kansalaistalolla järjestettiin kaksi toimeentulotuen kyselytuntia, joissa kuntalaiset saivat esittää kysymyksiä toimeentulotukeen liittyen. Kysymyksiin oli vastaamassa aikuissosiaalityön työntekijät. Toimeentulotuki-infojen jälkeen keskusteltiin tavoista, kuinka asiakkaiden ja sosiaalitoimen välistä keskusteluyhteyttä tulisi edelleen kehittää. Keskustelujen päätteeksi päädyttiin ratkaisuun, että Joensuun Kansalaistalolle perustetaan aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen kysymyksiä pohtiva ryhmä. Ryhmä nimesi itsensä Sossufoorumiksi.

Sossuufoorumi on järjestänyt myös vuosina 2015 ja 2016  toimeentulotuen kyselytunteja Joensuun Kansalaistalolla ja Rantakylän kaupunginosassa. Syksyllä 2016 järjestetyssä tilaisuudessa oli mukana myös Kelan itäisen vakuutuspiirin etuuskäsittelyn päällikkö ja toimeentulotukiasioiden käsittelystä vastaavia henkilöitä. Joensuun Kansalaistalolla annetaan matalan kynnyksen ohjausta Kelan toimeentulotukihakemusten täyttämiseen kaksi kertaa viikossa. Kelan asiantuntijat ovat opastaneet sossufoorumilaisia ja Kansalaistalon työntekijöitä hakemuksen täyttämiseen. Toimeentulotuen kyselytunnit jatkuvat keväällä 2017 yhteistyössä aikuissosiaalityön ja Kelan kanssa.

Sossufoorumin raportti

Toimeentulotuen kyselytunti 2016

Toimeentulotukiopastus 2016-2017

Lotta Mäkipää 2016, Tampereen yliopisto, kandidaatintutkielma:

”Kun ei toivo mitään, niin ei pety koskaan”  Yhteiskunta toimeentulotukea käsittelevien tekstien sisältämien tunteiden valossa.

 

Talentia Pohjois-Karjala ry on palkinnut Sossufoorumitoiminnan vuoden 2016 talentialaisena tekona