Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala

JÄRJESTÖ 2.0 POHJOIS-KARJALA

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen avulla vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Pohjois-Karjalassa Siun sotessa ja maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisten tukena kunta- ja maakuntatasolla. Hankkeen avulla tuetaan maakunnan yhdistysten ja asukkaiden digiosallisuutta osana maakunnan digistrategiaa.

Järjestöasiainneuvottelukunta Janen uudistaminen ja paikallisten Janejen ja yhdistysagenttien tuki ovat keskeisiä toimintamuotoja ja digiosallisuuden kehittämisympäristöjä.

Tavoitteet:

  1. Vahvistaa järjestöjen roolia muutoksessa
  2. Uudistaa Järjestöasiain neuvottelukunta Jane ja luoda paikallisJanejen
    ja yhdistysagenttien verkosto ja rakenne
  3. Kehittää järjestöjen ja heidän kauttaan kuntalaisten digiosaamista
    maakunnan digistrategian osana

Hanke on osa STEAN Suomi 100- avustusohjelmaa. Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke Jellissä

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen digikehitys sivut Jellissä

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Seuraa JANE:a Facebookissa

Yhteystiedot:

 

Järjestökehittäjä Hanna Kääriäinen
p. 044 715 2060
etunimi.sukunimi@pksotu.fi

 

 

 

Digikehittäjä Joni Martiskainen
p. 050 462 6218
etunimi.sukunimi@pksotu.fi