Moni-JAKE

Moni-JAKE on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toteuttama osuus JAKE-hankkeesta.

JAKE-hankkeen päätavoite on paikallisen ja alueellisen järjestötoiminnan ja paikallisyhteisöjen vahvistaminen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Moni-JAKE kehittää ja levittää järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uusia muotoja.

Moni-JAKEssa on kaksi toimenpidekokonaisuutta:

  • vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan kehittäminen, mm. Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kehittäminen ja levittäminen itäsuomalaiseksi rakenteeksi
  • maahanmuuttajat järjestötyössä ja järjestöjen monikulttuurisuus