IHMISEN ASIALLA

pksotu_fb_profiilikuva_valk

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa ja kuuluva maakunnallinen vaikuttaja, kehittäjä ja yhdistäjä,  jolla on syvät juuret ja rohkea katse.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansalaisten äänen kuuluminen ja järjestötoiminnan elinvoimaisuus ovat meille tärkeitä.

(Strategia 2015-2020)

TOIMINNAN PAINOPISTEET

 

28-nimitiedoin

OSALLISUUS

JÄRJESTÖT

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA

Lue lisää toiminnan painopisteistä

KAIKU-hanke turvapaikanhakijoille

 

Tuemme turvapaikanhakijoita ja oleskeluluvan saaneita työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä ja avaamme heille reittejä suomalaiseen työelämään. Tarmo_Ninka_Reittu_kuva3_www

Tarjoamme työhönvalmennusta, mahdollisuuksia kokeilla työskentelyä erilaisissa työyhteisöissä, yrittäjyysinfoja sekä tilaisuuksia tavata alueen työnantajia.

 

TYÖLLISYYSHANKKEET


KAJO-keskus & KAIKUTarmo_Ninka_Reittu_kuva2_www

Työhönvalmennusta ja työnetsintää

Tukea työllistämisasioissa

Yhteistyötä ja kehittämisintoa

Lue lisää työllisyyshankkeista

Paras tapa päästä eteenpäin on lähteä liikkeelle!

 

 

KATHY-toiminta

kathy

 

Tuemme yhdistysten viestintää ja tiedottamista sekä kansalaisten tietoteknistä osaamista.

Lue lisää KATHY -toiminnasta

Moni-JAKE

 

Kehitämme vapaaehtoistoimintaa ja monikulttuurisuutta järjestöissä. jake

Innostamme uusia osallistujia, luomme uutta järjestötoiminnan kulttuuria ja tiivistämme järjestöjen yhteistyötä.

 

Lue lisää Moni-JAKE-hankkeesta

Matalan kynnyksen hyvinvointiasema

rantakylä

Hankkeen tarkoituksena on Rantakylän hyvinvointiaseman järjestölähtöinen kehittäminen ja kynnyksen madaltaminen aseman palveluihin. Työmuotoina ovat: matalankynnyksen palveluohjaus, ryhmätoiminta, jalkautuva työ, järjestöyhteistyö sekä haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien tukeminen. Lue lisää matalan kynnyksen hyvinvointiasemasta.

Meillä tapahtuu

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYKSEN PERINTEINEN VAPPULEHTI ON JULKAISTU!


JÄIDENLÄHTÖSEMINAARI 16.5. KLO 13-16

 

 

SOSIAALITURVAYHDISTYSTEN NEUVOTTELUKUNNAN LAUSUNTO VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Vaakalaudalla yhdenvertaisuus ja integraatio – tarvitaan aikalisä

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta ehdottaa aikalisää ja asianmukaista valmistelua ennen valinnanvapausuudistuksen eteenpäin viemistä lausunnossaan 15.3.2017. Erityisesti lausunnossa nähdään riskialttiina tekijänä sosiaalipalveluiden jääminen uudistuksessa lapsipuolen asemaan. Jos valinnanvapausjärjestelmä joudutaan käynnistämään ilman riittävää tietopohjaa, tästä voi aiheutua ongelmia, joita on myöhemmin vaikeaa tai työlästä korjata.

Tällä hetkellä uudistuksesta on tullut yhä enemmän terveysuudistus tasapainoisen sote-uudistuksen sijaan. Hakeutuminen sosiaalipuolen palveluihin sote-keskuksen kautta on tehty hitaaksi.

Asiakkaan ja asukkaan pitäisi olla koko uudistuksen keskiössä. Asukaslähtöisten toimintamallien kokeilu ja arviointi on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Lisäksi järjestöjen rooli sekä palveluiden tuottajana että kansalaisyhteiskunnan toimijana on epäselvä. Järjestöjen mahdollisuus toimia täytyy turvata sote-uudistuksen kaikissa vaiheissa ja yhtiöittämisvelvoitteet täytyy purkaa.

Valmisteluun on näin ollen otettava aikalisä. Puuttuvat pykälät pitää kirjoittaa ensin auki ja meneillään olevat valinnanvapauskokeilut pitää arvioida kriittisesti ja puolueettomasti.

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta suhtautuu valinnanvapauden lisäämiseen erityisesti peruspalveluissa myönteisesti, vaikkakin se tulee lisäämään palveluohjauksen tarvetta. Valinnanvapaus pitää kuitenkin toteuttaa suppeammassa muodossa niin, ettei se vaaranna integraatiota. Uudistuksen vaatimat moninaiset muutokset tulevat vaikuttamaan kaikkeen toimintaan. Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta yhtyykin lakiesityksen vaikuttavuusarvioon siitä, että toimeenpanolle täytyy varata riittävästi aikaa ja sitä täytyy kokeilla rajatussa kohdeympäristössä ennen laajoja käyttöönottoja.

Koko lausunnon voi lukea täältä.

Lisätiedot: Elina Pajula

toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

elina.pajula@pksotu.fi


KÄYNNISTYVÄT HANKKEET

STYKE –Sytykettä kehittämiseen – Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöhanke (2017-2019)

Valtakunnallisessa STYKE -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaa kunkin yhdistyksen toiminnasta, tuen tarpeista ja tilanteesta lähtien sekä vahvistetaan sosiaaliturvayhdistysten yhteistä vaikuttamisverkostoa ja toimintaa. Hankkeen avulla kehitetään sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnasta toimiva ja nykyaikainen, muuttunutta toimintaympäristöä vastaava yhteistyörakenne. Hanketta rahoittaa STEA. STYKE -hankkeen hankesuunnitelman tiivistelmä

 

IKAROS – Ikämiesten arjen osallisuus (2017-2019)

IKAROS -hankkeessa edistetään yksin elävien ikämiesten osallisuutta ja mielen hyvinvointia etsivän vanhustyön keinoin ja ikämiesten omiin tarpeisiin pohjautuen. Hankkeen tavoitteena on kokeilla keinoja yksin elävien ikämiesten tavoittamiseen, selvittää ikämiesten omien tarpeiden lähtökohdista millaista toimintaa ja tukea he tarvitsevat hyvän arjen tueksi, parantaa toimintoihin ja palveluihin liittyvää tiedotusta ja ohjata ikämiehiä osallisuutta tukevan toiminnan piiriin sekä viedä hyväksi havaitut toimintatavat osaksi Joensuun kaupungin, Siun soten ja kolmannen sektorin palvelu- ja toimintaverkostoa. Hanke saa rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahoista, jota koordinoi THL.

 

Promeq – New Start Finland -hankkeessa järjestämme pakolaisten ja heidän kanssaan työtätekevien kohtaamisia ja yhteistä kehittämistä. Viitekehyksenä on sosiaalinen markkinointi ja suunta työelämään. Hanke on osa Suomen akatemian strategista rahoitusta ja tehdään Itä-Suomen yliopiston (Kuopion kampus) kanssa paikallisena pilottina. Hanke toteutetaan vuonna 2017 ja työntekijänä on yhteisökehittäjä Katri Silvonen.

 


MARRASKUUSSA KUULTIIN MAAKUNNAN ASUKKAITA

Mitä asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen toteutumiseksi tulisi huomioida?  Millaisia kanavia asiakaspalautteen keräämiseksi tulisi ottaa käyttöön ja mitä palautteen käsittelyssä tulisi huomioida? Millaisia toimintatapoja tarvitaan asiakkaiden tai asukkaiden osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen? Miten huomioidaan lasten, nuorten ja erityisryhmien kokemukset palvelujen kehittämisessä? Miten sinä haluaisit vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja olla mukana niitä kehittämässä?

Asukkaiden marraskuun kyselyyn vastasi 361 maakunnan asukasta. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä säköisesti että paperilomakkeella. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Siun soten osallisuussunnitelman laatimisessa ja asukasoovuoden 2017 alussa.

Koosteen kyselyn tuloksista.

am-banneri3YHISTYKSET YHESSÄ – JÄRJESTÖRALLI 2016

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE  järjesti Yhistykset yhessä – Järjestöralli 2016 -tilaisuuksia loka-marraskuun aikana kaikkiaan 19  pitäjässä Pohjois-Karjalassa.

Järjestörallin tavoitteena oli pohtia paikallisella tasolla järjestöjen kanssa sitä, tarvitaanko uusia paikallisia järjestöyhteistyön rakenteita (paikallis-Janeja) tai järjestöjen yhdyshenkilöitä (yhdistysagentteja). Keskustelu liittyy vahvasti myös käynnissä olevaan kunta-, maakunta- ja  palvelurakenneuudistukseen ja järjestöjen rooliin uusissa rakenteissa. Tarkoituksena yhteistyörakenteiden kehittämisessä on lähteä paikallistason järjestöjen ja yhdistysten tarpeista liikkeelle ja huomioida alueiden erilaisuus.

Tliasuuksissa käytiin  keskustelua käydään mm. seuraavista asioista:

  • yhdistysten/järjestöjen yhteistyön tilanteesta ja kehittämisestä
  • kunta-järjestö yhteistyöstä järjestönäkökulmasta
  • tarvitaanko paikallis-Janeja?
  • tarvitaanko yhdistysagentteja?

Lisätietoja kiertueesta ja yhteenvetoa keskusteluista:

banneri_jarjestoralli2016

 

 

 

 


KUULETHAN SIE MINNUU -OPAS JULKAISTIIN KUNTAMARKKINOILLA 15.9.2016

Kuntaliiton tiedote julkaisusta

Kuntaliitto: Pohjois-Karjalassa osataan kuulla kansalaista – malliksi maakuntien itsehallinnoille? YLE 13.9.2016

etukansi

 

OSALLISUUS JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖ SIUN SOTESSA -TYÖPAJA

Ilmoittaudu tästä

osallisuus-ja-jarjestoyhteistyo-siun-sotessa-tyopaja


POHJOIS-KARAJLAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RISTEILEE!

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys osallistuu jälleen kerran näyttävästi valtakunnalliselle M/S SOSTE 2016 -risteilylle 4.-5.10. Yhdistys esittelee toimintaansa kahdessa työpajassa: Kajo-keskus ja Kaiku -hanke kertovat yhdistystyöllistämisen hyvistä toimintatavoista  TyöTarmoa yhdistystyöllistämiseen  -työpajassa.   Järjestöt ja asukkaat  sotea rakentamassa -työpajassa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Lapin Sosiaaliturvayhdistys kertovat kokemuksiaan järjestöyhteistyöstä sote-uudistuksessa. Yhdistyksellä on lisäksi oma esittelypiste näyttelyalueella.

ms-soste_olemmemukana_vaaka


SIUN ILLOISSA KUULTIIN ASUKKAITA

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n ja Siun soten yhdessä järjestämissä Siun illoissa kokoonnuttiin kuulemaan ja keskustelemaan uudistuvasta sotejärjestelmästä, Siun sotesta, järjestöistä ja niihin liittyvistä askarruttavista asioista. Tänä keväänä kävimme Kontiolahdella, Liperissä ja Heinävedellä. Aiheinamme erityisesti hyvinvointikertomustyö, digitaaliset palvelut sekä Siun sote asukkaan näkökulmasta. Lue kooste kevään Siun illoista täältä.

Siun illat,kevällä 2016


KAIKU-hanke laajenee kevään ja kesän aikana turvapaikanhakijoiden pariin

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoiman, ESR-rahoitteisen KAIKU-hankkeen toiminta laajenee toukokuussa. Huhtikuun lopusta lähtien hankkeessa on työskennellyt työhönvalmentaja, jonka tehtävänä on saattaa turvapaikanhakijoita ja alueen työnantajia yhteen ja sitä kautta joustavoittaa turvapaikanhakijoiden siirtymistä suomalaiseen työelämään.

Lue lisää täältä


TOUKOKUUN SUPERVIIKONVAIHDE 7.-9.5

Toukokuun superviikovaihde sai ihmiset liikkeelle aurinkoisessa säässä. Vapaudenpuistossa ja taitokorttelissa järjestetty Mahdollisuuksien tori keräsi tuhansia ihmisiä kuuntelemaan musiikkia, tutustumaan kansalaisjärjestöjen toimintaan ja maistelemaan eri kulttuurien ruokia. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys toimi tapahtuman taustatahona ja osallistui mm. irakilaisen ruokakojun ja räppipajan järjestämiseen.

Jäidenlähtöpyöräily keräsi 42 eri ikäistä pyöräilijää eri pituisille reiteille nauttimaan äitienpäiväsunnuntain aurinkoisesta säästä, yhdessäolosta ja liikkumisesta. Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta ja siitä syntyikin heti ensimmäisellä kerralla perinne – ensi keväänä pyöräillään uudestaan! Tapahtuman järjestivät Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Joensuun polkijat ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun osasto.

Maanantaina järjestettiin perinteinen Jäidenlähtöseminaari jo 23. kerran Pakkahuoneella. Seminaarissa oli tarjolla tärkeää asiaa ja hyvää keskustelua vaivaisakkateemalla köyhyydestä, sukupuolierityisistä palveluista, kohtaamisesta ja sote-palveluista. Seminaarissa oli 62 osallistujaa. Tapahtuman järjestivät Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Joensuun yliopisto ja  Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun osasto.

Lataa seminaarin esitykset tästä:

Riikka Haahtela ja Jari Wihersaari:  Vaivaisakkoja – onko heitä?   

Jouko Karjalainen: Köyhät aina keskuudessamme?   

Jaana Kurki: Sote-integraatiolla vähemmän vaivaisakkuutta?

 

SUPERVIIKONVAIHDE

 

 

 

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYKSEN VAPPULEHTI ON ILMESTYNYT!

Vappulehtimainos

 

 

 

 

JANE: JÄRJESTÖT YHTEISTYÖSSÄ ENNAKKOLUULOJA VASTAAN
JANE on antanut kannanoton, jossa se tuomitsee Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa heränneen maahanmuuttovastaisen toiminnan.

Pelon ilmapiirille ja vastakkainasettelun lietsomiselle ei tule antaa hiljaistakaan hyväksyntää. Väkivallalla uhkailun sijaan kaikille yhteistä maakuntaa rakennetaan parhaiten keskinäisellä kunnioituksella ja suvaitsevaisuudella.

JANE rohkaisee kaikkia maakunnan järjestöjä ja yhdistyksiä toivottamaan uudet tulijat tervetulleeksi omaan toimintaansa ja toimimaan yhteistyössä ennakkoluuloja vastaan.

Kannanotto on kokonaisuudessan luettavissa täällä.

 

LET’S MENNÄÄN!
Katso yhdistyksen video työhönvalmennuksesta.

 

OSALLISUUSHANKE SALLI
oSallisuushanke Salli päättyy. Hankkeen loppuraportti on luettavissa täältä.

salli_loppuraportti_kansi

 

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa oppaaseen on kerätty alueemme toimijoiden tarjoamia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Opas ladattavissa täällä.

vapaaehtoistoiminta_kansikuva

 

VIESTINTÄOPAS
KATHY-toiminnan ja JAKE-hankkeen tuore Viestintäopas tarjoaa vinkkejä yhdistysviestintään. Opas ladattavissa täällä.viestintäopas

 

VERTAISTOIMINNAN OPAS
Tuore Joensuun alueen vertaistoimintaopas julkaistu. Opas ladattavissa täällä.
Vertaistoiminta2016_pieni

 

JAKE-HANKKEEN YHDISTYSLEHTI
JAKE-hanke julkaisi 25.10.2015 sanomalehti Karjalaisen välissä Yhdistyslehden, jonka tavoitteena on tiedottaa viime keväänä julkaistusta Miun yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmasta sekä kertoa yhdistyskentästä mielenkiintoisia juttuja. Voit tulostaa ja lukea liitteen täältä.
yhdistyslehti

 

JÄRJESTÖTOIMINNAN PÄIVYSTYS RANTAKYLÄN HYVINVOINTIASEMALLA
Kiinnostaako järjestöjen toiminta? Tule keskustelemaan Semppi-hoitopisteeseen perjantaisin klo 12-14.

 

POHJOIS-KARJALAN YHDISTYSOHJELMA
Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020 julkaistu

yhdistysohjelma

 

 

Katso aiemmat ajankohtaiset täältä

 


 


Oppaita ja julkaisuja

oSallisuushanke Sallin julkaisut:

 

Salli-osallisuuden-jaljilla Salli-taa-ei-nyt-vain-toimi Salli-asiakkaan-aanella
 Osallisuuden jäljillä Tää ei nyt vaan toimi. Nuoret aikuiset palvelujärjestelmän asiantuntijoina Asiakkaan äänellä -menetelmäopas

 

viestintäopas
KATHY-toiminnan ja
JAKE-hankkeen

Pieni viestintäopas
yhdistyksille

 


Yhdistys 75 vuotta

sotu-75-kansiYhdistyksen 75-vuotisjuhlaliite

Katso juhlaseminaarin videotallenteet verkossa 

75-vuotishistoriakooste